Plan działania na rzecz dostępności

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół

nr 1 w Piasecznie na lata 2024- 2025.

Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.), ustala się Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie

W zakresie bezpośredniej obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami
Ustawienie poidła dla psa przewodnika w rejonie wejścia do budynku szkoły. 2024 r. Kierownik gospodarczy
Zakup pętli indukcyjnej przenośnej 2024- 2025 r. Kierownik gospodarczy
Dostosowanie instrukcji ewakuacji budynku, dodanie asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami. 2024 Kierownik gospodarczy
Zakup 1 krzeseł ewakuacyjnych,  wyznaczenie i przeszkolenie asystentów osób ze szczególnymi potrzebami. zrealizowano Kierownik gospodarczy
W zakresie architektonicznym obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami
Wykonanie regularnych  analiz z dostępności architektonicznej obiektu. 2024-2025  Komisja ds. dostępności
Zamontowanie w korytarzu szkoły, przy wejściu na parterze, kolorowej, czytelnej informacji graficznej o rozkładzie pomieszczeń na poszczególnych piętrach. 2024 r. Kierownik gospodarczy
Zabezpieczenie stopni antypoślizgowych. 2025 r. Kierownik gospodarczy
Oznaczenia tyflograficzne na poręczach na każdej kondygnacji. 2025 r. Kierownik gospodarczy
Oznaczenie poszczególnych pięter, każde piętro osobny kolor. Wydrukowanie lub wymalowanie na każdym piętrze oznakowań kolorystycznych z cyfrą oznaczającą dane piętro. 2025 r. Kierownik gospodarczy
Likwidacja barier architektonicznych w postaci progów i jednolite oznakowanie tych, które muszą zostać. Powiększenie otworów drzwiowych min. do 90 cm. Zrealizowano Kierownik gospodarczy
Naprawa i ulepszenie elementów zabezpieczających i oznaczeń na potrzeby osób o szczególnych potrzebach na schodach przed wejściem głównym do budynku –

po uzyskaniu decyzji administracyjnych konserwatora zabytków.

2025 r. Kierownik gospodarczy
 W zakresie dostępności cyfrowej
Wykonanie corocznej analizy dostępności cyfrowej stron internetowych szkoły. 2024-2025 Zespół ds. dostępności
Wykonanie deklaracji dostępności i umieszczenie jej na stronie podmiotowej BIP  oraz na stronie internetowej szkoły. Zrealizowano Przewodniczący zespołu ds. dostępności
Dostosowanie szkolnych stron internetowych do spełnienia wymagań ustawy o dostępności cyfrowej. Zrealizowano Zespół ds. dostępności i zespół medialny
Ponowna walidacja strony internetowej szkoły. 2024 r. Zespół ds. dostępności

 

Strona utworzona - 2022-03-28
Ostatnio aktualizowana - 2024-02-06
Opublikował -
Dzisiaj jest - 2024-04-14