Plan działania na rzecz dostępności

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie

na lata 2021- 2024

Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.), ustala się Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie.

Działania Czas realizacji Podmiot odpowiedzialny
W zakresie bezpośredniej obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami
Ustawienie poidła dla psa przewodnika w rejonie wejścia do budynku szkoły. 2022 r. Kierownik gospodarczy
Zakup pętli indukcyjnej przenośnej 2023 r. Kierownik gospodarczy
Dostosowanie instrukcji ewakuacji budynku, dodanie asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami. 2021 Kierownik gospodarczy
Zakup 2 krzeseł ewakuacyjnych, po 1 szt. na piętro, wyznaczenie i przeszkolenie asystentów osób ze szczególnymi potrzebami. 2024 r. Kierownik gospodarczy
W zakresie architektonicznym obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami
Wykonanie regularnych  analiz z dostępności architektonicznej obiektu. 2022-2024  Komisja ds. dostępności
Zamontowanie w korytarzu szkoły, przy wejściu na parterze, kolorowej, czytelnej informacji graficznej o rozkładzie pomieszczeń na poszczególnych piętrach. 2023 Kierownik gospodarczy
Zabezpieczenie stopni antypoślizgowych. 2023 r. Kierownik gospodarczy
Oznaczenia tyflograficzne na poręczach na każdej kondygnacji. 2023 r. Kierownik gospodarczy
Oznaczenie poszczególnych pięter, każde piętro osobny kolor. Wydrukowanie lub wymalowanie na każdym piętrze oznakowań kolorystycznych z cyfrą oznaczającą dane piętro. 2023 r. Kierownik gospodarczy
Likwidacja barier architektonicznych w postaci progów i jednolite oznakowanie tych, które muszą zostać. Powiększenie otworów drzwiowych min. do 90 cm. 2023 r. Kierownik gospodarczy
Naprawa i ulepszenie elementów zabezpieczających i oznaczeń na potrzeby osób o szczególnych potrzebach na schodach przed wejściem głównym do budynku –

po uzyskaniu decyzji administracyjnych konserwatora zabytków.

2024 Kierownik gospodarczy
Zamontowanie windy ułatwiającej poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami między kondygnacjami 2024 Organ prowadzący szkołę w momencie zapotrzebowania
W zakresie dostępności cyfrowej
Wykonanie corocznej analizy dostępności cyfrowej stron internetowych szkoły. 2021-2024 Zespół ds. dostępności
Wykonanie deklaracji dostępności i umieszczenie jej na stronie podmiotowej BIP  oraz na stronie internetowej szkoły. 2021 Przewodniczący zespołu ds. dostępności
Dostosowanie szkolnych stron internetowych do spełnienia wymagań ustawy o dostępności cyfrowej. 2021 r. Zespół ds. dostępności i zespół medialny
Ponowna walidacja strony internetowej szkoły. 2021 Zespół ds. dostępności
Strona utworzona - 2022-03-28
Ostatnio aktualizowana - 2022-03-30
Opublikował -
Dzisiaj jest - 2023-06-03